Den daglige vandring

med Gud

 


Bibelen siger, at "Enok vandrede med Gud" (1 Mos 5, 22-24) og det er lige præcis, hvad forældre også skal gøre, hvis de ønsker, at deres børn skal lære Herren at kende og følge ham. De må kende Herren personligt og vandre i fællesskab med Ham.

Forældre skal have et Kristus-centreret liv snarere end et liv, hvor deres fokus er på alt muligt andet end på Herren og hans rige.

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. (Fil 2,5-11)

Forældrene skal have en åndsfyldt vandring snarere end en kødelig.

I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. (Gal 5,16-18)

De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. (Gal 5,24-25)

Forældrene må give afkald på den gamle “Adam”

Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. (Ef 4,20-24)

En præst beskriver kødets ødelæggende kraft som en ugudelig vrede:

”En af de måder, hvorpå forældrene mister deres barn til verden, er gennem en, eller begge, forældres ugudelige vrede. ... Ef 4,31-32 siger: ”Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus."... ser dit barn dig som venlig og tålmodig eller som en vred person? ... En af de første ting, jeg spørger forældre om, der har problemer med deres barn, er: "Ser du dig selv med en vred ånd?”. Hjertet er alt for sårbart til at overleve det katastrofale overfald af forældrenes vrede. Dette er noget, forældrene må indse, indrømme og holde under kontrol, ellers vil det bogstaveligt talt ødelægge vores familier.”

Her vil jeg fortælle om et sandfærdigt vidnesbyrd omkring en præst og hans familie:

”Denne familie blev ødelagt pga. hans vrede. Hans kone og børn levede i evig frygt for hans næste eksplosion. Alle prøvede de at undgå at komme til at gøre noget, som ville forstyrre deres far. Familien havde en hund, de elskede. Hunden kom en dag til at gøre noget, som faren ikke kunne lide. Faren sagde i sin vrede til hans kone og børn, at hvis hunden gjorde det igen, ville han dræbe den. Hans kone havde opdraget hunden fra hvalp af og elskede hunden. Da hunden, ved et uheld, gjorde det samme igen, tog han et haglgevær og dræbte deres elskede kæledyr, selvom de græd og bad ham om ikke at gøre det og forsøgte at stoppe ham. Han dræbte ikke kun sin hund den dag, han ”dræbte” også hans kone og hans børn. Familien endte i total katastrofe, og ingen af ​​børnene voksede op og blev en tjener for Guds rige. Da han blev konfronteret med dette, så han ikke, at han havde et problem med vrede og kan til dags dato stadig ikke se det, selvom han mistede alt, herunder sin kone og sine børn."


Forældrene skal give sin kærlighed til Guds rige

Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. (Kol 3,1-4)

Forældrene skal give afkald på sig selv og lade Guds vilje råde i deres liv

Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. (Luk 14,26-27)

En præst fortæller om dette:

”Der er mange skriftsteder, der fortæller os, at vi ønsker at gå vores egen veje (Dommerbogen 17,6; Salme 81,12; Ordspr 3,56; 12,15; 14,12; 23,4; 28,26; Esajas 5,21; Romerne 12,16; 1 Kor 13,5; 2 Timoteus 3,2; Judas 16 osv.) At vi går vores egne veje, er ikke kun vores problem, men et er også vores børns problem. Mange kristne svigter i deres forhold til Gud, fordi de ikke kender principperne, og hvad Gud ønsker af dem. Når vores børn ikke er blevet vejledt i at forstå deres gamle natur, og hvordan man har et forhold til Gud, får vi de elendige resultater, som vi ser i dag.

Meget af det der foregår i kirken i dag, er vildledende, fordi mange kristne bliver bedraget omkring deres forhold til Gud. Derfor kan de ikke vejlede og hjælpe deres børn med at få et ægte forhold til Gud, fordi de aldrig selv har lært det, og fordi de ønsker at gå deres egne veje"

Følgende magtfulde skriftsteder tester hjemmets åndelige kvalitet:

Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! (Gal 5,19-23)

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1 kor 13,4-7)

Hvem af jer er vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed.  Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven, den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred. (Jak 3,13-18)´

Daglig bibellæsning og bøn

At grunde på Guds ord i hjerte og sind og lade det blive en del af en, er en af de vigtigste aspekter i åndelig helliggørelse.

Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. ( Salme 119,11)

Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget. (Apg 20,32)

og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. (2 Tim 3,15-17)

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. (Heb 4,12)

Før forældre kan vokse i Kristus, skal de fylde deres liv med Guds Ord, og før de kan undervise deres børn i Guds ord, skal de kende det. Den kristne forælder må udvikle sin egen vane med daglig bibellæsning og bøn.

En præst fortæller:

"Min mor voksede op i en baptistkirke og blev frelst i sin barndom, men hun læste aldrig Bibelen igennem, indtil hun var i de sene 70'ere. Hun har forsøgt at gøre op med det tabte, og har læst Bibelen igennem to gange om året, siden da.
Forældre skal også lære at forstå Bibelen. Det er vigtigt for børnene at se forældrene, der læser Bibelen. Jeg husker med stor glæde, hvordan jeg ofte så min oldemor læse, tårevædet, i sin bibel. Hun havde for vane at skrive hendes bønner ned, og når jeg besøgte hende, ville hun vise mig vers, der havde talt til hende på en særlig måde og bønner som hun havde bedt til Herren."

Tag Guds fulde rustning på

Kristne forældre skal forstå, at de står i en hård åndelig kamp.

Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; (1 Pet 5,8)

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. (Ef 6,10-13)

Djævelen har målrettet hans blik mod vores børn, og han har en plan for deres ødelæggelse, og her vil den kloge forælder holde sig til Gud og hans almagt og sætte et beskyttende værn omkring deres børn, mens han/hun forbereder dem til at stå på egne ben.